facebook

Má trvalé bydlisko, ale aj tak sa nakoniec ocitla na ulici

Naša čitateľka má trvalé bydlisko v rodinnom dome, za ktorý platí mestu dane. Napriek tomu sa tam nemôže dostať. Nakoniec sa aj so svojimi vecami ocitla na ulici.

Jolana Bencezová sa nemôže dostať dovnútra.(Zdroj: (MA))

NOVÉ ZÁMKY. Biely dom na Jeruzalemskej je posledným zo starej zástavby. Susedné uvoľnili priestor radovým vilám a číslo 34 mal postihnúť podobný osud. Najprv bol predmetom súdneho sporu s mestom. Posledných takmer dvadsať rokov je predmetom sváru medzi súrodencami.

Určený na likvidáciu

„V posledných mesiacoch pred Novembrom 1989 ho štát chcel zbúrať pre panelákovú výstavbu. Bratovi a rodičom, ktorí tam bývali, pridelili byty v panelákoch. Ja som v tom čase bola v zahraničí. Môj otec ten dom postavil vlastnými rukami, preto som sa rozhodla ten dom zachrániť. Súdnou cestou sa to podarilo. Brat odišiel bývať do paneláka na Roľníckej ulici a podľa ústnej dohody som tam mala zostať bývať s rodičmi a vykonávať živnostenskú činnosť,“ hovorí Jolana Benczeová.

Dodáva, že v roku 1995 sa jej brat vrátil a začal obývať prístavbu domu s letnou kuchynkou a neskôr sa zmocnil celého domu. Odvtedy sa medzi súrodencami začali spory, ktoré trvajú dodnes. Zamestnávajú súdy, hliadky mestskej polície aj Policajného zboru SR.

Dvadsať rokov konfliktov

„Po vážnom incidente s bratom som v roku 1996 z rodičovského domu musela odísť, aby som si zachránila život. Bývala som vo viacerých bytoch a podnájmoch v Nových Zámkoch a krátko aj v Komárne. Odvtedy som sa viackrát pokúšala vrátiť, ale márne. Za života rodičov a aj po ich smrti mi môj brat neumožnil dostať sa do domu. Ak som od rodičov dostala kľúče, hneď vymenil zámky. A keď som sa snažila dostať sa dnu, začal na mňa útočiť,“ hovorí J. Benczeová.

Fyzické konflikty súrodencov trvajú od roku 1995. Na Jeruzalemskej už k nim viackrát povolali hliadky mestskej aj poriadkovej polície.

„Situácia sa opakuje. Ak mi brat vydá kľúč, hneď nato vymení zámok: Ak sa chcem dostať do dvora cez plot, zaútočí na mňa. Pri jednom pokuse ma policajti odprevadili až do domu. Ale keď odišli, z obavy o svoj život som znovu musela utiecť. Brat je nevypočítateľný, agresívny. Po jednom z jeho útokov ho vzali do nemocnice na pozorovanie, ale opäť sa vrátil.“

Zamestnávajú súd aj políciu

Jolana Benczeová predložila súdu svedecké výpovede niekoľkých susedov, ktorí vyjadrili obavy z násilného správania F. Benczeho. V máji 2005 Okresný súd v Nových Zámkoch vydal trestný rozkaz na Františkove podmienečné odňatie slobody. Rozkaz však nie je právoplatný. Žiadosť J. Benczeovej o deložovanie a umiestnenie jej brata do psychiatrického ústavu okresný súd v roku 2007 zamietol.

V roku 2013 sa so žiadosťou o pomoc obrátila na vtedajšieho primátora mesta Gejzu Pischingera. V januári 2015 žiadosť adresovala primátorovi Otokarovi Kleinovi.

„Ak obec v konaní podľa paragrafu 5 Občianskeho zákonníka dospeje k názoru, že žiadosť navrhovateľa o zrejmom zásahu do pokojného stavu je dôvodná, môže predbežne takýto zásah do práv navrhovateľa zakázať a uložiť povinnosť, aby bol obnovený predošlý stav a aby sa zabránilo nebezpečenstvu opakovania,“ argumentuje Jolana Benzceová.

002_r3925_res.jpg

Sem ju brat vykázal. FOTO: (MA)

Polícia rieši priestupok

Mestská polícia Nové Zámky má o prípade informácie už niekoľko rokov. Ako nám povedal Richard Sedláček, referent na úseku riešenia priestupkov. Spor riešia podľa priestupkového zákona ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

„Dostali sme viacero podaní od oboch súrodencov Benczeových. Predvoláme si vždy oboch. Spravidla, keď podá oznámenie jeden, vzápätí podá oznámenie aj druhý na toho prvého,“ povedal R. Sedláček pre MY. Dodal, že mestská polícia má podľa zákona niekoľko možností. Ak ide o trestný čin, postúpia ho príslušníkom PZ SR. Ak i de o priestupok, správu o výsledkoch objasňovania priestupku pošlú na okresný úrad, ktorý môže vec riešiť v správnom konaní. Ak by mestská polícia zistila páchateľa, môže vec riešiť aj v blokovom konaní.

„V tomto spore majú však obaja súrodenci svoju vlastnú verziu. Majetkovo – právny spor o dom nemôžeme riešiť, ani nikoho vypratať. Ak existuje súdne rozhodnutie o vykázaní z bytu, môžeme to obyvateľovi oznámiť a poučiť ho, aké môže mať následky neuposlúchnutie. Ale žiadne takéto súdne rozhodnutie sme nedostali,“ uzatvára R. Sedláček.

„Toto vyzerá, ako keby som na neho útočila ja. Pritom útočí na mňa brat, keď sa len chcem domôcť svojich práv a dostať sa do domu, kde bývam,“ oponuje J. Benczeová.

Do domu len s policajtmi

Začiatkom februára sme dom navštívili spolu s Jolanou Benzceovou. Keď nik neotváral, snažila sa dovnútra dostať cez plot. Vtedy z domu vyšiel jej brat a hroziacemu konfliktu zabránila len privolaná hliadka mestskej polície. František nám povedal, že sestru do domu nevpustí, pretože jej tam nič nepatrí a nemá tam žiadne veci. Podľa jeho vyjadrenia má jeho sestra obývať letnú kuchynku, kde má aj veci. Celý problém považuje František za majetkovo – právny spor.

„Dedičské konanie po rodičoch je uzavreté. Ja som súdne napadla okolnosti, za ktorých matka spísala závet. Som presvedčená, že ho písala pod nátlakom. Toto súdne pojednávanie nie je ukončené. Napriek tomu brat považuje celý dom za svoj majetok. Je teda evidentné, o čo mu ide,“ oponuje J. Benzceová.

V ten istý deň na Jeruzalemskej ulici zasahovala hliadka poriadkovej polície a po druhýkrát aj hliadka mestskej polície. Pred jej príchodom sa J. Benczeová pokúšala vymeniť zámok na víne vedúcej do dvora. Brat ju fyzicky napadol a pokúšal sa jej násilím vytrhnúť z ruky skrutkovač.

Po príchode hliadky mestskej polície J. Benczeová mestským policajtom predložila právoplatný rozsudok Okresného súdu Nové Zámky, podľa ktorého je F. Benzce povinný svojej sestre vydať kľúče. Po dohovore policajtov F. Bencze vydal kľúč od vchodovej brány do dvora. Potom sa však zavrel do domu a na výzvy mestských policajtov viac nereagoval. Kľúč odo domu teda J. Benczeová stále nemá a v letnej kuchynka pri dome bývať nemôže. „Prístavba s letnou kuchynkou nie je vhodná na bývanie. Mám tam veci, ale nie je tam voda ani kúrenie,“ zdôvodňuje.

001_r6470_res.jpg

Mestskí policajti získali aspoň kľúč od brány. Do domu ich však nepustili. FOTO: (MA)

Nakoniec zostala na ulici

Navyše, pred niekoľkými dňami prišla aj o posledný podnájom. Majiteľ bytu, v ktorom dočasne bývala, ho predal. Noví majitelia začali byt prerábať a veci J. Benczeovej vypratali.

„Zostala som na ulici. Načas ma prichýlila kamarátka, ale tá má svoju rodinu. Do rodičovského domu sa nedostanem. Kam sa teda má podieť obyvateľ Nových Zámkov, ktorému bránia užívať svoj dom a prevádzkovať v ňom svoju živnosť? Mám vysokú školu, prekladám z cudzích jazykov – a nemám z čoho žiť!“ argumentuje Jolana Benczeová.

Na Považskej ulici je ubytovňa pre ľudí, ktorí sa dočasne ocitnú bez domova. Väčšinu obyvateľov tvoria ľudia, ktorí neplatili nájom v mestských bytoch a na základe súdneho rozhodnutia im musí mesto zabezpečiť náhradné ubytovanie.

Jedna izba je rezervovaná pre ľudí, ktorí by prišli o strechu nad hlavou po živelnej pohrome alebo požiari. Žiadne ďalšie voľné miesta nie sú.

Ako sa domôcť svojich práv?

Jolana Benzceová poukazuje aj na uplatňovanie paragrafu 27) a ods. 1 z. č. 171/1993 o policajnom zbore. Podľa neho je policajt oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.

Na vykázanie osoby zo spoločného obydlia je potrebné, aby daná osoba spáchala trestný čin uvedený v Trestnom zákone.

Polícia rieši trestné oznámenie

Dňa 10. februára Jolana Benczeová podala trestné oznámenie vo veci marenia výkonu úradného rozhodnutia a neoprávneného zásahu do práva k domu.

V súvislosti s týmto prípadom sme o vyjadrenie požiadali aj hovorkyňu KR PZ Nitra Boženu Bruchterovú. Okrem iného sme sa zaujímali, či môžu príslušníci PZ SR našej čitateľke asistovať pri jej pokuse uplatniť si svoje právo a dostať sa do domu.

„Vo veci bolo prijaté trestné oznámenie, ktoré preverujeme. Po zabezpečení všetkých potrebných listinných dôkazov v zákonom stanovenej lehote rozhodneme, ako budeme vo veci konať,“ odpovedala B. Bruchterová.

Naša čitateľka má teda na výber: byť vážne ohrozená na zdraví, alebo zostať na ulici. Nie je ďaleko od okamihu, kedy sa postaví pred svoj dom s kuframi a bude tam čakať na rozhodnutie príslušných orgánov.

Ďalšie články z rubriky Spravodajstvo

Najčítanejšie správy

Nové Zámky

Úprava ľadovej plochy je vyriešená. Poslanci schválili dotácie na rolbu

Ľadovú plochu na novozámockom zimnom štadióne bude čoskoro upravovať nová rolba.

FOTOGALÉRIA z výstavy len tak

Výtvarné vlohy zdedil od svojich rodičov. Okrem maľovania sa Ivan Habaj venuje aj stolárskym prácam a výrobe pelechov pre domácich miláčikov. Diela výtvarníka prezentuje aktuálna výstava s názvom len tak.

FKM na Sihoti

V sobotu odohrali futbalisti FKM Nové Zámky svoj prvý prípravný zápas na prírodnom trávniku, v ktorom na Sihoti zdolali Kremničku 5:2

Kamión s poruchou na T.G. Masaryka

Fotogaléria z miesta.

Škôlku pozná ako vlastnú dlaň

Od prvého januára nastúpila do funkcie riaditeľky Materskej školy MDŽ Erika Sekanová.

Blízke regióny

Zúfalí ľudia: Sused po nás strieľa a hádže na nás výkaly, no polícia to roky nerieši

K mladíkovi chodia policajti ako na hodiny klavíra. Iba mestských policajtov si vlani zavolal neuveriteľných 66 ráz a v tomto roku už 21-krát, podľa náčelníka vždy neopodstatnene.

Koniec plechovým hangárom? Trnava chce veľké obchody už len za mestom

Do konca februára môžu Trnavčania pripomienkovať štyri zmeny územného plánu. Jedna z nich by mohla znamenať koniec výstavby veľkých hangárových obchodných centier priamo v meste.

(FOTOGALÉRIA) Nadchod postavili s atómkou. Po 30 rokoch ho idú takto zmeniť

Do obnovy zanedbaného nadchodu v Kalnej nad Hronom sa pustí obec. Elektrárne jeho stav desiatky rokov neriešili.

Päťročné ticho okolo Družby konečne prelomili

K prijatému návrhu sa primátor neprikláňa. Podľa neho bude pre mesto do budúcnosti nákladnejší.

Všetky správy

Krajina znásilnení a útočiacich migrantov? Prečo vo Švédsku vidia krach multikulturalizmu

Švédsko priznáva problémy so začlenením utečencov, no štatistiky o kriminalite a správy o no-go zónach sú často zdeformované.

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

Prečo čakal Pánik tak dlho? Tichých hráčov v NHL nemajú radi

Slovenský hokejista je pre Chicago skvelou voľbou – darí sa mu a je lacný. Po sezóne to však nemusí platiť.

Prieskum Focusu: Smer mierne klesá, vládu by skladal ťažko

Voliči, ktorých odradila v januári kauza kapitán, si k SNS nenašli cestu späť.

'Vo Francúzsku vybuchla jadrová elektráreň, valí sa na nás radiácia' je hoax

Jód vo vzduchu je neškodný a nepochádza z elektrárne.

Kam vyraziť