Zostaň s nami v kontakte: facebook

Dom Matice slovenskej

Popis

Informácie o nás Po demokratických zmenách v Slovenskej republike po novembri 1989 vzrástol záujem o Maticu slovenskú aj v našom meste a v januári 1990 začala znovu pracovať. Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch sídli v budove bývalého Kultúrneho domu na Nábreží. Náš MO MS v Nových Zámkoch napĺňa svoje poslanie a plní úlohy v oblasti zvyšovania národného povedomia, ľudových tradícií. Buduje a rozširuje členskú základňu a vytvára podmienky pre jej aktívnu a účelnú činnosť v oblasti národnej kultúry, národného života a upevňovania slovenskej štátnosti. Podarilo sa nám po dlhej dobe založiť Odbor mladých matičiarov, ktorý začína realizovať svoju činnosť a aktivity veľmi výrazne. Máme vyše 1000 členov, čo je úctyhodné. V našich aktivitách sa zapájame do výchovy a vzdelávania, s osobným zreteľom na deti a mládež. Organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia, usmerňujeme a aktivizujeme ochotnícku a ľudovú kultúrnu tvorivosť, a tak sa zúčastňujeme na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Morálne a hmotne podporujeme jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci. Iniciatívne sa staráme o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a o jeho ochranu. Sledujeme a chránime postavenie Slovákov na našom jazykovo zmiešanom území. Iniciatívne sa staráme o ochranu a propagáciu pamätných miest a objektov národnej kultúry. Naše akcie môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria už známe tradičné akcie, ktoré sú zapísané v histórii nášho mesta. Kladenie vencov, kultúrny program a pietnu spomienku na prvého kodifikátora, jazykovedca a kňaza Antona Bernoláka, ktorýprežil v našom meste 16 rokov ako dekan farnosti, realizujeme v januári pri príležitosti jeho úmrtia.Po celý október sa pravidelne v stredu stretávame na litarárnych, hudobných, historických a folklórnych večeroch, kde propagujeme slovenskú kultúru prostredníctvom známych i menej známych umelcov, literátov, tanečníkov a divadelníkov. Ale priestor dostávajú aj naši amatérski umelci. Nezabúdame na osobnosti slovenských dejín a významné udalosti. 10.10.2007 sme si pripomenuli 60.výročie presídlenia Slovákov z Maďarska. Pri tejto príležitosti sme v našom meste odhalili aj pamätné tabule. Viac tu: 

Aktuálne hráme

Dom Matice slovenskej na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Ako vajce zmúdrelo

Ako vajce zmúdrelo

Divadlo

Deň detí, Tvorivé dielne, detská diskotéka, maľovanie na tvár, súťaže, skákacie atrakcie

Deň detí, Tvorivé dielne, detská diskotéka, maľovanie na tvár, súťaže, skákacie atrakcie

Zábava